میزان ناباروری در استان اردبیل بالاتر از سایر استانهای کشور است