ضرورت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در کبگیان برای اشتغال جوانان