حضرت آیت‌الله جوادی آملی تشریح کرد: آیا فرشتگان ...