دستگیری عامل تیراندازی در بلوار سرافرازان مشهد/ شرور مست مامور پلیس را مجروح کرد