حضرت آیت الله شبیری زنجانی: اگر در اصل معامله‌ای ...