کمبود اعتبار شهرداری مانع تهاتر اراضی بالای 1800 متر/ طرح به سرانجام نرسید