آمادگی کامل برای پشتیبانی از اجرای طرح‌های ستاد احیا را داریم