گران‌ترين و ارزان‌ترين آپارتمان فروخته شده در هفته گذشته