رشد ۱۵ میلیون دلاری صادرات تجهیزات پزشکی/ ۳۰ شرکت ژاپنی در ایران