پس لرزه زلزله گیلان در قزوین/برخی مردم در خیابان ها به سر می برند