آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه پالایشگاه آبادان از مهرماه