هاآرتص: تل‌آویو باید اعلام کند که در صورت نقض توافق هسته‌ای ایران، به عربستان بمب اتم می‌دهد