از موارد تهذیب نفس، رعایت اخلاق فردی و اجتماعی است/مشکلات جامعه چگونه حل می شود؟