معاون نخست وزیر عراق حمایت کشورهای منطقه برای حفظ تمامیت ارضی کشورش را خواستار شد