اقبالی: مشکلات مدیریتی استقلال و پرسپولیس را ضعیف کرد