خبیری: دوستان در کمیته انضباطی رنگ آسمان را دوست دارند/ روز دربی روی نیمکت پرسپولیس نیستم