اقبالی: مشکلات مدیریتی استقلال و پرسپولیس را ضعیف کرد/ هر روز یک نفر مدیر بود