واشنگتن‌پست: نتایج انتخابات احتمالاً انگلیس را در مسیر انزوا قرار خواهد داد