امینی: بعید می‌دانم علت انصراف‌ها سیاسی باشد/ به بعضی‌ها باید گفت «تو که نوشم نهی، نیشم چرایی»