مرفاوی: مثل برخی‌‌ها نیستیم که بازیکن حریف را بخریم / اینگونه ماندن در لیگ ارزش ندارد