پیروزی اوساسونا مقابل میراندس /نکونام و انصاری فرد تعویض شدند