آغاز عملیات دو خطه کردن بخشی از کریدور ریلی شمال-‌جنوب/ اجرای پروژه در هشت ماه