فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 47 میلیون ریالجریمه شدند