ایران گستره‌ای از رزمندگان ماهر شیعه دارد/ ایران انقلابی از اهداف خود عقب نخواهد نشست