رییس‌جمهور افغانستان: جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب می‌دهیم