اولین بار در ایران از پرینتر سه بعدی در جراحی فک و صورت استفاده شد