فیلم/ لطفا این داروها را نخورید!/ فروش داروهای چاقی بدون مجوز در عطاری‌ها