تیموریان دلیل شادی با پیراهن قرمز مقابل استقلال را اعلام کرد