نوش آبادی:به هیچ یک از نویسندگان هتاک اجازه فعالیت نخواهیم داد/حضور رهبر معظم انقلاب را یک نعمت بزرگ