برنامه های گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در همدان برگزار می شود