امیدواری نکونام و انصاری‌فرد به ماندن در دسته دوی اسپانیا