گل‌محمدی: قطعا فینال پس از 10 خرداد را نخواهیم پذیرفت