سوخت‌رسانی به روستائیان از اولویت‌های ستاد سوخت بانه است