دایرة المعارف آستان قدس رضوی در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد