حوثی ها با پیشنهاد آتش بس موافقت کردند اما به نقض آتش ...