استخدام بازاریاب در گروه تولیدی چوب چیدکو واقع در استان خراسان جنوبی