کری‌خوانی ادینیو برای استقلالی‌ها با عدد سابقا محبوب آبی‌ها!