مذاکرات هسته‌ای با برطرف شدن مزاحمت‌ها و جدیت طرف مقابل به نتیجه می‌رسد