روزنامه خبرورزشی 21 اردیبهشت | آنهایی که می‌گفتند من مقصرم حالا کجا هستند؟ | امیر سوبله چوبله!