کورکر: به آمریکاییها فرصتی برای اعمال نظر درباره توافق هسته‌ای ایران بدهید