آمریکا 25 میلیون دلار گندم در اختیار اردن قرار می دهد