ایران با امضای NPT تحریم شد اما رژیم صهیونیستی هیچ تعهد بین‌المللی ندارد