حکومت اقلیم کردستان عراق واردات مرغ از ترکیه را به دلیل بیماری ممنوع کرد