رئیس‌جمهور بر استمرار طرح تحول نظام سلامت تا دستیابی به کلیه اهداف تاکید کرد