با اعدام آیت الله نمر عربستان در آتش خشم انقلابیون خواهد سوخت