منصوریان: با تمام قدرت به مصاف تراکتورسازی می‌رویم/تکلیف قهرمان در ثانیه‌های پایانی مشخص می‌شود