کشته شدن 51 شبه نظامی در عملیات 24 ساعت گذشته ارتش افغانستان