دو جلد نخست مجموعه‌ کتاب‌های برنامه «معرفت» رونمایی شد