تماشاگران استقلال خواستار برکناری سرمربی تیم‌شان شدند