رژیم آل سعود اصول انسانی را در حمله به یمن زیر پا گذاشته است